باغبانی و کشاورزی


ابزارآلات باغبانی و کشاورزی ابزارهایی هستند که برای حمل،کوبیدن، شکستن، برش و سوراخ کردن مواد مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. مثلا فرغون،لوازم آبیاری و سمپاشی،قیچی،اره،چاقو،تبر،بیل،شن کش و غیره

زیرشاخه ها


 • فرغون

  فرغون یک ابزار حمل و نقل دستی است که برای حمل بارهای سنگین در مسافت های کوتاه استفاده می شود. فرغون ها معمولاً دارای یک چرخ، یک دسته و یک پاکت هستند. پاکت از جنس فلز یا پلاستیک ساخته شده است و برای حمل بار استفاده می شود. چرخ برای جابجایی فرغون استفاده می شود. دسته برای حمل فرغون توسط اپراتور استفاده می شود.

 • لوازم آبیاری و سمپاشی

  لوازم آبیاری شامل انواع مه پاش خانگی، تایمر آبیاری خانگی،فواره، آبپاش، قطره‌چکان، شلنگ و اتصالات و غیره هستند. همچنین لوازم سم پاشی دستی هم در این شاخه قرار گرفته است.

 • قیچی باغبانی

  قیچی باغبانی یک ابزار دستی است که برای برش شاخه ها، برگ ها و گیاهان استفاده می شود. قیچی باغبانی معمولاً دارای دو تیغه است که توسط یک دسته به هم متصل شده اند. تیغه ها معمولاً از فلز ساخته می شوند و دارای یک لبه تیز هستند. دسته معمولاً از چوب یا پلاستیک ساخته می شود و برای نگه داشتن قیچی باغبانی و اعمال نیروی برش استفاده می شود.

 • اره باغبانی

  اره باغبانی یک ابزار دستی است که برای برش شاخه ها، تنه ها و درختان استفاده می شود. اره باغبانی معمولاً دارای یک تیغه بلند و خمیده است که به یک دسته متصل شده است. تیغه معمولاً از فلز ساخته می شود و دارای دندانه هایی است که برای برش استفاده می شوند. دسته معمولاً از چوب یا پلاستیک ساخته می شود و برای نگه داشتن اره باغبانی و اعمال نیروی برش استفاده می شود.

 • چاقو باغبانی

  چاقو باغبانی یک ابزار دستی است که برای انواع کارهای باغبانی و کشاورزی استفاده می شود. چاقو باغبانی معمولاً دارای یک تیغه بلند و صاف است که به یک دسته متصل شده است. تیغه معمولاً از فلز ساخته می شود و دارای یک لبه تیز است. دسته معمولاً از چوب یا پلاستیک ساخته می شود و برای نگه داشتن چاقو باغبانی و اعمال نیروی برش استفاده می شود.

 • تبر باغبانی

  تبر باغبانی یک ابزار دستی است که برای برش چوب، شاخه ها و ریشه ها استفاده می شود. تبر باغبانی معمولاً دارای یک تیغه بزرگ و سنگین است که به یک دسته متصل شده است. تیغه معمولاً از فلز ساخته می شود و دارای یک لبه تیز است. دسته معمولاً از چوب یا پلاستیک ساخته می شود و برای نگه داشتن تبر باغبانی و اعمال نیروی برش استفاده می شود.

 • بیل و بیلچه باغبانی

  بیل و بیلچه دو ابزار دستی هستند که برای حفر، خاک ورزی و جابجایی مواد در باغبانی و کشاورزی استفاده می شوند. بیل معمولاً دارای یک تیغه بزرگ و سنگین است که به یک دسته متصل شده است. بیلچه معمولاً دارای یک تیغه کوچکتر و سبک تر است که به یک دسته کوتاه تر متصل شده است.

 • شن کش

  شن کش یک ابزار دستی است که برای جابجایی خاک، شن و سایر مواد در باغبانی و کشاورزی استفاده می شود. شن کش معمولاً دارای یک تیغه کوچک و پهن است که به یک دسته متصل شده است. تیغه معمولاً از فلز ساخته می شود و دارای لبه تیز است. دسته معمولاً از چوب یا پلاستیک ساخته می شود و برای نگه داشتن شن کش و اعمال نیروی جابجایی استفاده می شود.

فیلترهای فعال