پیستوله رنگ بدون کاسه


پیستوله رنگ بدون کاسه نوعی ابزار بادی است که برای پاشش رنگ بر روی سطوح مختلف استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بادی برای تأمین قدرت حرکت پیستون و پاشش رنگ استفاده می کند.

هیچ محصولی در دسترس نیست

به گوش باشید! محصولات بیشتری در این قسمت به نمایش درخواهد آمد چرا که در حال اضافه شدن به سایت هستند.