خزان روب


خزان روب یک ابزار باغبانی برقی یا شارژی است که برای جمع آوری برگ های خشک و سایر بقایای گیاهی استفاده می شود. خزان روب ها دارای یک موتور الکتریکی هستند که یک پروانه را می چرخاند که برگ ها و سایر بقایای گیاهی را جمع آوری می کند.

هیچ محصولی در دسترس نیست

به گوش باشید! محصولات بیشتری در این قسمت به نمایش درخواهد آمد چرا که در حال اضافه شدن به سایت هستند.