لوله بر برقی و شارژی


لوله بر برقی و شارژی: لوله بر برقی یا شارژی برای برش لوله های ساخته شده از PVC، مس و سایر مواد استفاده می شود. نوع شارژی آنها اغلب در کاربردهای لوله کشی که دسترسی به برق محدود است استفاده می شود.

هیچ محصولی در دسترس نیست

به گوش باشید! محصولات بیشتری در این قسمت به نمایش درخواهد آمد چرا که در حال اضافه شدن به سایت هستند.