پیستوله برقی


پیستوله برقی یا رنگ پاش برقی دستگاهی است که با استفاده از انرژی الکتریکی، رنگ را به صورت پودری یا قطرات کوچک روی سطوح مختلف پاشش می‌دهد. این دستگاه نسبت به روش‌های سنتی رنگ آمیزی، سرعت و دقت بالاتری دارد و مصرف رنگ را کاهش می‌دهد.

پیستوله برقی از سه قسمت اصلی تشکیل شده است: مخزن رنگ، موتور برقی و نازل. مخزن رنگ محل نگهداری و تغذیه رنگ به دستگاه است. موتور برقی با دریافت جریان الکتریکی، فشار هوا را تولید می‌کند و رنگ را به سمت نازل هدایت می‌کند. نازل قسمت پایانی دستگاه است که با تنظیم فشار هوا و حجم رنگ، اندازه و شکل پودر یا قطرات رنگ را تعیین می‌کند.

فیلترهای فعال