چراغ پیشانی


چراغ پیشانی یک ابزار نوری است که روی پیشانی کاربر قرار می گیرد. چراغ پیشانی ها می توانند برای طیف گسترده ای از کاربردها از جمله کمپینگ، پیاده روی، شکار، تعمیر و نگهداری و غیره استفاده شوند.

فیلترهای فعال