پمپ آب بنزینی و گازوئیلی


پمپ آب بنزینی و گازوئیلی نوعی پمپ است که با استفاده از موتور بنزینی یا دیزلی برای پمپاژ آب استفاده می شود. این پمپ ها معمولاً برای کاربردهای صنعتی و تجاری استفاده می شوند، اما می توان از آنها برای مصارف خانگی نیز استفاده کرد.

فیلترهای فعال