سنباده نواری


سنباده نواری بادی نوعی ابزار بادی است که برای سنباده زدن سطوح مختلف استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بادی برای تأمین قدرت حرکت نوار سنباده استفاده می کند.

فیلترهای فعال