پیستوله رنگ کاسه زیر


پیستوله رنگ کاسه زیر نوعی ابزار بادی است که برای پاشش رنگ بر روی سطوح مختلف استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بادی برای تأمین قدرت حرکت پیستون و پاشش رنگ استفاده می کند.

فیلترهای فعال