قیچی بادی


قیچی بادی نوعی ابزار بادی است که برای برش فلزات، چوب، پلاستیک، و سایر مواد استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بادی برای تأمین قدرت حرکت تیغه ها استفاده می کند.

فیلترهای فعال