موتور دیزل


موتور دیزل نوعی موتور احتراق داخلی است که در آن سوخت دیزل با هوا در محفظه احتراق فشرده می شود و سپس بدون جرقه زنی می سوزد. این نوع موتور نسبت به موتورهای بنزینی کارایی بالاتری دارد و می تواند در شرایط سخت تر نیز کار کند.

فیلترهای فعال