ماله موتوری


ماله موتوری نوعی ابزار ساختمانی است که برای صاف و صیقلی کردن بتن استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بنزینی یا دیزلی برای تأمین قدرت تیغه های چرخان استفاده می کند.

فیلترهای فعال