ابزار بنایی


ابزار بنایی بنزینی ابزارهایی هستند که برای انجام کارهای بنایی با استفاده از سوخت بنزین استفاده می شوند. این ابزارها قدرت و انعطاف پذیری بیشتری نسبت به ابزارهای برقی دارند و می توانند برای کارهای سنگین تر مانند برش، سوراخ کردن، و تخریب استفاده شوند.

زیرشاخه ها


  • ماله موتوری

    ماله موتوری نوعی ابزار ساختمانی است که برای صاف و صیقلی کردن بتن استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بنزینی یا دیزلی برای تأمین قدرت تیغه های چرخان استفاده می کند.

فیلترهای فعال