داس موتوری بنزینی


داس موتوری بنزینی نوعی ابزار باغبانی است که برای هرس و کوتاه کردن چمن، شاخه‌های درخت و سایر گیاهان استفاده می‌شود. این دستگاه از یک موتور بنزینی برای تأمین قدرت تیغه‌های چرخان استفاده می‌کند.

فیلترهای فعال