چاله کن بنزینی


چاله کن بنزینی نوعی ابزار باغبانی است که برای حفر چاله برای کاشت درختان، بوته ها و سایر گیاهان استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بنزینی برای تأمین قدرت تیغه های چرخان استفاده می کند.

فیلترهای فعال