حفاری و تخریب


ابزار حفاری و تخریب ابزارهایی هستند که برای ایجاد سوراخ، شکاف، یا تخریب مواد استفاده می شوند. این ابزارها با استفاده از ضربه، نیروی چرخشی، یا فشار هوا کار می کنند.

زیرشاخه ها


  • چاله کن بنزینی

    چاله کن بنزینی نوعی ابزار باغبانی است که برای حفر چاله برای کاشت درختان، بوته ها و سایر گیاهان استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بنزینی برای تأمین قدرت تیغه های چرخان استفاده می کند.

فیلترهای فعال