هویه گازی


هویه گازی نوعی ابزار گرمایشی است که برای ذوب کردن، لحیم کاری و برش فلزات استفاده می شود. این دستگاه از یک مشعل گازی برای تأمین حرارت استفاده می کند.

فیلترهای فعال