برشی و سایشی


ابزار برشی و سایشی بنزینی ابزارهایی هستند که برای برش و سایش مواد با استفاده از نیروی محرکه بنزین استفاده می شوند. این ابزارها قدرت و انعطاف پذیری بیشتری نسبت به ابزارهای برقی دارند و می توانند برای کارهای سنگین تر مانند برش فلزات، سنگ ها، و بتن استفاده شوند.

زیرشاخه ها


  • اره بنزینی

    اره بنزینی که به اشتباه با نام اره برقی نیز شناخته می شود، یک ابزار قابل حمل است که از زنجیر چرخشی با دندانه برای بریدن چوب استفاده می کند. زنجیر توسط یک موتور بنزینی هدایت می شود که معمولاً یک موتور دو زمانه است. اره های بنزینی برای کارهای مختلفی از جمله قطع درختان، برش چوب، هرس و.. استفاده می شود.

    اره های بنزینی معمولاً توسط یک موتور دو زمانه کار می کنند، به این معنی که سوخت (بنزین) و روان کننده (روغن) در مخزن سوخت با هم مخلوط می شوند. سپس مخلوط توسط یک شمع مشتعل می شود که باعث می شود موتور کار کند. زنجیر توسط یک کلاچ گریز از مرکز هدایت می شود که وقتی موتور به سرعت معینی می رسد درگیر می شود.

فیلترهای فعال