اور فرز


اور فرز یا فرز نجاری یکی از ابزارهای برقی قابل حمل بوده و در نجاری و مبل سازی از آن استفاده می‌شود. این ابزار از موتور الکتریکی، پایه، دو دستگیره و مته یا ابزار برش (milling) تشکیل شده است. کاربرد اصلی آن، ایجاد عمق در چوب یا ایجاد شکاف اتصال بین دو قطعه چوبی است.

فیلترهای فعال