سمپاش


سمپاش دستی یک ابزار کاربردی برای سمپاشی، آبیاری و ضدعفونی کردن گیاهان و سطوح است. سمپاش دستی از طریق نازل های دستی که به مخزن حمل، بر روی اپراتورها متصل است، کار سمپاشی را انجام می‌دهد. سمپاش دستی برای مکان‌های کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد. سمپاش دستی با فشار دادن پمپ، هوای فشرده را درون مخزن تولید می‌کند. این هوای فشرده باعث می‌شود که مایع درون مخزن به سمت نازل جابجا شود و به صورت قطرات روی گیاهان یا سطوح پخش شود. با تغییر نوع نازل، می‌توان نحوه پخش مایع را از جریان تنگ تا پخش گسترده تغییر داد.

فیلترهای فعال