متعلقات گازی


زیرشاخه ها


  • شعله افکن

    شعله افکن نوعی ابزار گرمایشی است که برای برش، جوشکاری و سایر کاربردهای حرارتی استفاده می شود. این دستگاه از یک مشعل گازی برای تولید شعله استفاده می کند.

فیلترهای فعال