چکش بادی


چکش بادی نوعی ابزار بادی است که برای خرد کردن، تخریب و سوراخکاری مواد استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بادی برای تأمین قدرت ضربه چکش استفاده می کند.

فیلترهای فعال