کوبشی بادی


کوبش بادی یک روش برای وارد کردن ضربات قدرتمند به یک سطح با استفاده از جریان هوای فشرده است. ابزار کوبش بادی دارای یک پیستون است که توسط جریان هوای فشرده به حرکت در می آید. پیستون به یک ضربه گیر متصل است که ضربه را به سطح منتقل می کند.

زیرشاخه ها


  • چکش بادی

    چکش بادی نوعی ابزار بادی است که برای خرد کردن، تخریب و سوراخکاری مواد استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بادی برای تأمین قدرت ضربه چکش استفاده می کند.

  • میخکوب بادی

    میخکوب بادی نوعی ابزار بادی است که برای کوبیدن میخ در مواد استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بادی برای تأمین قدرت ضربه میخکوب استفاده می کند.

فیلترهای فعال