لوله بر دستی


اره لوله دستی یک ابزار برشی است که برای برش لوله های فلزی استفاده می شود. اره لوله دستی ها معمولاً از فولاد ساخته می شوند و دارای یک تیغه بلند و باریک هستند که با دندانه هایی در امتداد لبه آن قرار دارد.

فیلترهای فعال