شاقول


شاقول یک ابزار اندازه گیری است که برای تعیین عمود بودن یک خط یا سطح استفاده می شود. شاقول ها معمولاً از فلز یا پلاستیک ساخته می شوند و دارای یک وزنه در انتهای پایینی هستند.انواع شاقول عبارتند از:شاقول پلاستیکی،شاقول فلزی و شاقول لیزری

فیلترهای فعال