منگنه کوب


منگنه کوب یک ابزار قدرتمند است که برای اتصال قطعات به یکدیگر با استفاده از میخ یا منگنه استفاده می شود. منگنه کوب ها می توانند برای طیف گسترده ای از کاربردها از جمله نصب تخته، پانل، عایق و غیره استفاده شوند.

فیلترهای فعال