سنبه


سنبه یک ابزار کوبشی است که برای ایجاد سوراخ در مواد سخت مانند فلزات، چوب و پلاستیک استفاده می شود. سنبه دارای یک دسته و یک سر است. سر از جنس فلز سخت مانند فولاد یا آهن ساخته شده است و دارای یک قسمت نوک تیز است که برای ایجاد سوراخ استفاده می شود. دسته معمولاً از چوب یا پلاستیک ساخته شده است و برای نگه داشتن سنبه و اعمال نیروی ضربه استفاده می شود.

فیلترهای فعال