آچار چرخ


آچار چرخ یک ابزار دستی است که برای باز و بسته کردن مهره‌های چرخ خودرو استفاده می‌شود. این آچار معمولا به شکل L یا  + تولید میشود و سوکت های 6 پر مختلفی برای انواع خودروها دارد. برخی از آچار چرخ‌های چهار طرفه دارای یک درایو بکس 1/2 هستند که میتوان انواع سری بکس را به آنها متصل کرد که کاربرد این ابزار را بسیار بیشتر می کند.

فیلترهای فعال