منگنه کوب


منگنه کوب یکی از ابزارهای مهم در صنایع چوب و مبلمان سازی است که برای محکم کردن و اتصال دو قطعه به یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. منگنه کوب دارای انواع مختلفی است که شامل منگنه کوب دستی، بادی و برقی می‌شود. در این قسمت فقط منگنه کوب های دستی قابل مشاهده است و برای دیدن دیگر انواع به شاخه ی مربوطه مراجعه کنید.

فیلترهای فعال