قلاب و پنل درآور


ابزار قلاب به یک کاربرد خاص محدود نمیشوند و با توجه به نیاز کاربر میتوان آنها را در هزاران فعالیت استفاده کرد.

پنل درآور ها در اصل برای جدا سازی قسمت های داخلی اتوموبیل به شکل ها و اندازه های مختلف طراحی و ساخته شده اند و بهترین گزینه برای جدا سازی قسمت های داخلی خودرو از جمله پنل های داشبورد و رودری و... هستند و این کار را بدون صدمه زدن به آنها انجام میدهند. اما برای کاربرد های ساختمانی و هنری نیز از آنها استفاده میشود.

فیلترهای فعال