گیج باد


گیج باد نوعی ابزار بادی است که برای اندازه گیری فشار هوا در سیستم های پنوماتیک استفاده می شود. این دستگاه از یک سنسور فشار برای اندازه گیری فشار هوا و یک عقربه یا نمایشگر دیجیتال برای نمایش نتایج استفاده می کند.

فیلترهای فعال