دریل بادی


دریل بادی نوعی ابزار بادی است که برای ایجاد سوراخ در انواع مواد استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بادی برای تأمین قدرت چرخش مته استفاده می کند.

فیلترهای فعال