آهن ربا خودرو


آهن ربا خودرو ابزاری است که برای جمع آوری قطعات فلزی کوچک از موتور خودرو استفاده می شود. این ابزار در انواع مختلفی موجود است، از جمله:آهن ربا دستی،آهن ربا رومیزی

فیلترهای فعال