فرز بادی


فرز بادی نوعی ابزار بادی است که برای برش، ساییدن، و پرداخت فلزات، چوب، و سایر مواد استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بادی برای تأمین قدرت چرخش صفحه برش یا صفحه ساینده استفاده می کند.

فیلترهای فعال