برش بادی


برش بادی یک روش برای برش دادن مواد با استفاده از جریان هوای فشرده است. ابزار برش بادی دارای یک تیغه است که توسط جریان هوای فشرده به حرکت در می آید. تیغه مواد را برش می دهد.

زیرشاخه ها


  • فرز بادی

    فرز بادی نوعی ابزار بادی است که برای برش، ساییدن، و پرداخت فلزات، چوب، و سایر مواد استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بادی برای تأمین قدرت چرخش صفحه برش یا صفحه ساینده استفاده می کند.

  • اره بادی

    اره بادی نوعی ابزار بادی است که برای برش چوب، فلز، پلاستیک، و سایر مواد استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بادی برای تأمین قدرت چرخش تیغه اره استفاده می کند.

  • قیچی بادی

    قیچی بادی نوعی ابزار بادی است که برای برش فلزات، چوب، پلاستیک، و سایر مواد استفاده می شود. این دستگاه از یک موتور بادی برای تأمین قدرت حرکت تیغه ها استفاده می کند.

فیلترهای فعال