شابلون و فیلر


شابلون و فیلر یک ابزار اندازه گیری است که برای اندازه گیری و کنترل فاصله شیار ها و شکاف ها استفاده می شود. شابلون ها معمولاً از فلز یا پلاستیک ساخته می شوند و دارای یک سری سوراخ یا شیار هستند. فیلرها معمولاً از چوب یا پلاستیک ساخته می شوند و برای پر کردن سوراخ ها یا شیار های ایجاد شده توسط شابلون استفاده می شوند.

فیلترهای فعال