تراز


تراز دستی یک ابزار اندازه گیری است که برای بررسی تراز بودن یک سطح استفاده می شود. ترازها دستی معمولاً از فلز یا پلاستیک ساخته می شوند و دارای یک یا چند خط نشانگر هستند. این خطوط نشانگر سطح را نشان می دهند.انواع تراز دستی:تراز حبابی،تراز لیزری

فیلترهای فعال