تایلیور


تایلیور یک ابزار کوبشی است که برای شکل دادن و چکش زدن فلزات استفاده می شود. تایلیور دارای یک دسته و یک سر است. سر از جنس فلز سخت مانند فولاد یا آهن ساخته شده است و دارای یک قسمت لبه تیز یا گرد است که برای ضربه زدن استفاده می شود. دسته معمولاً از چوب یا پلاستیک ساخته شده است و برای نگه داشتن تایلیور و اعمال نیروی ضربه استفاده می شود.

فیلترهای فعال