پمپ گریس


پمپ گریس ابزاری است که برای توزیع گریس در قطعات مکانیکی استفاده می شود. پمپ های گریس در انواع مختلفی موجود هستند، از جمله:پمپ گریس دستی،پمپ گریس پدالی،پمپ گریس برقی

فیلترهای فعال