کمپرس سنج


کمپرس سنج ابزاری است که برای اندازه گیری فشار در سیلندرهای موتور خودرو استفاده می شود. فشار سیلندر یک معیار مهم از سلامت موتور است. فشار کم می تواند نشان دهنده مشکلاتی مانند سایش پیستون، خرابی واشر سر سیلندر یا مشکلات سوپاپ باشد.

فیلترهای فعال