دسته بکس


دسته بکس یک ابزار از مجموعه ابزار های بکسی است که برای چرخاندن سری بکس ها با سایز‌های مختلف به کار می‌رود. دسته بکس‌ها را میتوان بر اساس شکل ظاهری آنها به دسته های سرتاشو، ال، تی، ضربدری، هندلی و کشویی تقسیم کرد.

فیلترهای فعال