سوپاپ جمع کن


سوپاپ جمع کن ابزاری است که برای جمع کردن یا باز کردن سوپاپ های موتور خودرو استفاده می شود. سوپاپ ها قطعاتی هستند که با باز و بسته شدن، هوا و سوخت را به داخل و خارج موتور هدایت می کنند.

فیلترهای فعال