چاقو


چاقو یک ابزار برشی است که برای برش مواد مختلف، از جمله گوشت، سبزیجات، میوه، چوب، پلاستیک و فلز استفاده می شود. چاقوها معمولاً از فلز ساخته می شوند و دارای یک لبه تیز هستند.

فیلترهای فعال