تبر


تبر یک ابزار کوبشی است که برای خرد کردن، برش و جدا کردن مواد استفاده می شود. تبر دارای یک دسته و یک تیغه است. تیغه از جنس فلز سخت مانند فولاد یا آهن ساخته شده است و دارای یک قسمت لبه تیز است که برای برش استفاده می شود. دسته معمولاً از چوب یا پلاستیک ساخته شده است و برای نگه داشتن تبر و اعمال نیروی ضربه استفاده می شود.

فیلترهای فعال