پیچ گوشتی ستاره ای


پیچ گوشتی ستاره ای یا تورکس (Torx) نوعی پیچ گوشتی است که دارای الگوی شش نقطه ای به شکل ستاره است. پیچ گوشتی های تورکس در اندازه های مختلف وجود دارند که با حروف T و یک عدد مشخص می شوند. برای مثال، T5، T10، T25 و غیره. هرچه عدد بزرگتر باشد، الگوی ستاره ای بزرگتر است. بعضی از پیچ گوشتی های تورکس دارای سوراخ مرکزی امنیتی هستند که برای باز کردن پیچ های دارای پین مرکزی لازم است.

پیچ گوشتی های تورکس در بسیاری از صنایع و کاربردها استفاده می شوند، مانند خودروسازی، الکترونیک، لوازم خانگی، دستگاه های جراحی و غیره.

فیلترهای فعال