انبر جوشکاری


انبر جوشکاری یا نگهدارنده الکترود (electrode holder) دارای دسته عایقی است که الکترود به آن متصل می‌شود. جوشکار برای ایجاد قوس الکتریکی (arc) از این وسیله استفاده می‌کند.

فیلترهای فعال