اره آهن بر


اره آهن بر یک ابزار برشی است که برای برش مواد سخت مانند فلز استفاده می شود. اره آهن برها معمولاً از فولاد ساخته می شوند و دارای یک تیغه بلند و باریک هستند که با دندانه هایی در امتداد لبه آن قرار دارد.

فیلترهای فعال