انبر کابل شو


بله، انبر کابلشو یک ابزار دستی است که برای نصب یا فشردن انواع کابلشو روی انواع سیم ها استفاده می‌شود. مدل‌های مختلفی از این ابزار وجود دارد که هر یک برای سایز کابل مختلف مناسب هستند. در همین دسته بندی انبر های سوکت زن نیز وجود دارند که هرکدام برای سوکت های استاندارد خاصی طراحش شده و مورد استفاده قرار میگیرند.

فیلترهای فعال