انبر کابل بر


انبر کابل بر برای برش انواع کابل ها و سیم ها به کار می رود. انواع مختلفی از انبر کابل وجود دارد که هر یک برای کاربردهای خاص خود مناسب هستند. 

فیلترهای فعال