واتا


کشور مبدا و صاحب امتیاز این برند کشور تایوان است.

محصولات این تولید کننده در کشور های تایوان، تولید میشوند.